• Instalacje elektryczne i elektro-energetyczne

 • Projektowanie instalacji elektrycznych

 • Przyłącza energetyczne

 • Nadzór i kierowanie pracami elektrycznymi

OFERTA

 1. Pomiary instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych:
  • Próby napięciowe kabli SN napięciem wyprostowanym
  • Próby napięciowe kabli SN napięciem wolnozmiennym VLF 0,1 Hz
  • Próby napięciowe powłok kabli SN
  • Pomiar napięć rażeń dotykowych stacji, rozdzielni oraz słupów SN i WN
  • Pomiar rezystancji uziemień
  • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach 0,4kV
  • Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych
 2. Projektowanie instalacji elektrycznych:
  • Sieci i przyłączy elektroenergetycznych nN
  • Sieci i przyłączy elektroenergetycznych SN
  • Zewnętrznych instalacji oświetleniowowych
  • Wewnętrznych instalacji elektrycznych
  • Wewnętrznych instalacji teletechnicznych
 3. Przygotowanie kompletu dokumentów pod budowę domów jednorodzinnych:
  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu dla wszystkich branż
  • Adaptacja gotowego projektu budynku do warunków miejscowych
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 4. Budowa przyłączy oraz sieci elektroenergetycznych:
  • Linie i przyłącza kablowe nN i SN
  • Linie i przyłącza napowietrzne nN i SN
  • Stacje transformatorowe SN/nN
  • Złącza SN
  • Zewnętrznych instalacji zasilającących budynki oraz place budowy
 5. Usługi mini koparką i koparką łańcuchową
  • Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, które szczególnie przydatne są przy niewielkich przydomowych inwestycjach. Użycie takiej maszyny jest ekonomicznie bardziej opłacalne niż prace ziemne za pomocą tradycyjnej łopaty. ZOBACZ
 6. Nadzór i Kierowanie Pracami Elektrycznymi
  • Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych na budownie zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, m.in.: kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego.